Liste der Einzelverkäufe:

⏺⏺⏺ J. Mül., – 1 Sessel
⏺⏺⏺ Fr Hof., A – 1 Büffet 310,00 RM
⏺⏺⏺ Be Kur., Abbehausen – RM 404,50
⏺⏺⏺ Ad Wit., Abbehausen – RM 239,-
⏺⏺⏺ G. Brü., Achternholt – 1 Kasette 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Büs., Achternholt – 1 Tisch 8,00 RM
⏺⏺⏺ J. Dic., Achternholt – 1 Kiste 1,50 RM
⏺⏺⏺ Gr.., Achternholt – 1 Kissen 5,00 RM
⏺⏺⏺ Gr.., Achternholt – 1 Kissen 8,00 RM
⏺⏺⏺ W. Haa., Achternholt – 1 Schüssel 0,10 RM
⏺⏺⏺ A. Hib., Achternholt – 1 Kochtopf 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1x Diverses 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1 Blumenständer 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1 Tisch 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1 Schrank 15,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1 Schrank 35,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1x Teller und Kummen 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1 Schrank 20,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1 Läufer 4,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1 Bild 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1 Schrank 40,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1 Spiegel 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1 Schreibtisch 70,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1x Schlittschuhe 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternholt – 1x Teller 7,50 RM
⏺⏺⏺ H. Kne., Achternholt – 1 Schüssel 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Kne., Achternholt – 1 Läufer 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Kne., Achternholt – 1 Tablett 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Kne., Achternholt – 1 Lampe 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Kne., Achternholt – 1 Geldkasette 3,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lan., Achternholt – 1 Wäschetrockner 8,00 RM
⏺⏺⏺ G. Lan., Achternholt – 1 Matratze 28,00 RM
⏺⏺⏺ G. Lan., Achternholt – 1 Kissen 3,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Lan., Achternholt – 1 Torfkasten 6,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Lan., Achternholt – 1 Matratze 18,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Lan., Achternholt – 1 Kissen 10,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Lan., Achternholt – 1 Schrank 15,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Lan., Achternholt – 1 Garderobe 20,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Lan., Achternholt – 1 Steppdecke 2,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Achternholt – 1 Läufer 8,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Achternholt – 1 Schüssel 0,30 RM
⏺⏺⏺ G. Mar., Achternholt – 1 Jacke 5,00 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternholt – 1 Durchschlag 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Mar., Achternholt – 1 Schrank 8,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mar., Achternholt – 1 Vorleger 0,60 RM
⏺⏺⏺ G. Mar., Achternholt – 1 Matte 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Mar., Achternholt – 1 Spiegel 4,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mar., Achternholt – 1x Teller 7,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mar., Achternholt – 1x Teller 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mar., Achternholt – 1 Läufer 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mar., Achternholt – 1 Glas 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mar., Achternholt – 1 Vorleger 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mar., Achternholt – 1x Teller 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternholt – 1 Vorleger 2,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternholt – 6 Bügel 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternholt – 1 Bettstelle 35,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternholt – 1 Wasserglas 0,40 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternholt – 1 Matratze 12,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternholt – 1 Schüssel 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternholt – 1 Uhr 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternholt – 1 Kessel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternholt – 1 Durchschlag 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternholt – 1 Trommel 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternholt – 1 Spiegel 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternholt – 1 Bettstelle 20,00 RM
⏺⏺⏺ W. Sch., Achternholt – 1 Tablett mit Kanne 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Spe., Achternholt – 1 Karaffe 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Spe., Achternholt – 1 Vase 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Spe., Achternholt – 1x Tassen 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Spe., Achternholt – 1 Stock 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Spe., Achternholt – 2 Stühle 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Spe., Achternholt – 1x Schüssel und Teller 6,00 RM
⏺⏺⏺ W. Spe., Achternholt – 1 Kl. Vitrine 2,00 RM
⏺⏺⏺ W. Spe., Achternholt – 1 Schale 1,00 RM
⏺⏺⏺ W. Sul., Achternholt – 1 Koffer 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Vah., Achternholt – 1 Schüppe 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Add., Achternmeer – 1 Kuchenteller 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Add., Achternmeer – 1 Wanne 10,00 RM
⏺⏺⏺ J. Add., Achternmeer – 1x Teller 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Add., Achternmeer – 1x Teller 2,00 RM
⏺⏺⏺ J. Add., Achternmeer – 1x Tassen 1,50 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1 Blumenständer 5,00 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1x Linoleum 4,00 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1x Teller 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1 Strohmatte 4,00 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1 Geschirr 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1 Läufer 2,00 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1 Schüssel 4,00 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1 Matte 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1 Bild 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1 Vorleger 4,00 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 2 Stühle 8,00 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1 Tablett 5,00 RM
⏺⏺⏺ J. Aug., Achternmeer – 1 Uhr 20,00 RM
⏺⏺⏺ J. Bac., Achternmeer – 1 gr. Topf 1,50 RM
⏺⏺⏺ W. Beh., Achternmeer – 1x Schlachtergeräte 4,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cod., Achternmeer – 1 Kissen 4,00 RM
⏺⏺⏺ A. Cor., Achternmeer – 1x Verschiedenes 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Cor., Achternmeer – 1 Kasten 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Cor., Achternmeer – 1 Kumme 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Topf 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Teller und 1 Schüssel 3,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1x Schüsseln 3,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Fussbank 1,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1x Kleinigkeiten 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Kissen 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Karraffe 2,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Wäschetrockner 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Chaisselongue 15,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Matratze 12,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Garnitur 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Kissen 4,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1x Verschiedenes 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Flurgarderobe 8,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Pfanne 0,30 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Schüssel 0,10 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Kieke 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Bohnenmaschiene 1,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Chaisselongue 12,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Waffeleisen, 1 Kieke 2,25 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Flurgarderobe 8,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Kissen 3,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Teedose 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 2 Deckel 0,20 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Eimer 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Menage 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Kaffeekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Waschbrett 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 3 Weckgläser 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Stuhl 3,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1x Töpfe 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Beil 0,70 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Glas 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Kasten mit Messer 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Kaffekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1x Linoleum 4,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Tisch 4,00 RM
⏺⏺⏺ J. Cor., Achternmeer – 1 Schaufel 0,15 RM
⏺⏺⏺ Jo Cor., Achternmeer – 1 Decke 2,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Cor., Achternmeer – 1 Feuerkieke 0,30 RM
⏺⏺⏺ K. Cor., Achternmeer – 1 Korb 0,20 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Topf 0,10 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Teekanne 1,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Ofen 20,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Eimer 2,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Korb 3,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Topf 0,20 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1x Schüsseln 2,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1x Linoleum 6,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Salzfass 0,30 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Bild 5,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Stuhl 2,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Korb 0,50 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1x Kleinigkeiten 0,50 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Kieke 1,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Teppich 28,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Sessel 5,00 RM
⏺⏺⏺ M. Egg., Achternmeer – 1 Tisch 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Fis., Achternmeer – 1 Handtuchhalter 0,20 RM
⏺⏺⏺ D. Ger., Achternmeer – 1 Trommel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Kieke 0,30 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Läufer 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Bettstelle 15,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Stuhl 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1x Linoleum 4,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Garnitur 0,80 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Kasten 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Pfanne 0,70 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Kissen 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Kommode 15,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 gr. Topf 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Oberbett 25,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1x desgl. 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 6 Bügel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Durchschlag 0,30 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 6 Gabeln 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1x Wäsche 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 2 Messer 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Vorlage 1,20 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Matratze 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Schüssel 0,20 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Kissen 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 2 Kissen 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ger., Achternmeer – 1 Pfanne 1,00 RM
⏺⏺⏺ Hi Ger., Achternmeer – 1 Trittleiter 3,00 RM
⏺⏺⏺ J. Ger., Achternmeer – 1 Aufleger 7,00 RM
⏺⏺⏺ W. Har., Achternmeer – 1 Kleiderschrank 40,00 RM
⏺⏺⏺ W. Har., Achternmeer – 1 Teetisch 25,00 RM
⏺⏺⏺ W. Har., Achternmeer – 1 Tisch 18,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hei., Achternmeer – 1x desgl. 0,10 RM
⏺⏺⏺ Fr Hei., Achternmeer – 1x desgl. 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Hei., Achternmeer – 1 Topf 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Hei., Achternmeer – 1 Vorleger 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Hei., Achternmeer – 1 Teetopf 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Hei., Achternmeer – 1 Aufleger 12,00 RM
⏺⏺⏺ J. Hei., Achternmeer – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Hei., Achternmeer – 1 Bild 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Hei., Achternmeer – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Hei., Achternmeer – 1x desgl. 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Hil., Achternmeer – 2 Stühle 50,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Hil., Achternmeer – 1 Sessel 25,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Hil., Achternmeer – 3 Stühle 36,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Hil., Achternmeer – 2 Blumenständer 6,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Hil., Achternmeer – 1 Tisch 35,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Kaffeekanne 0,30 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Eckborte 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Tisch 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Ofen 20,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Tisch 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1x Linoleum 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Schüssel 0,40 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Küchenschrank 50,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Kessel 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1x Teller 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Pfanne 0,70 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Kaffekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Spiegel 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Bild 7,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Reisetasche 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Leckbrett 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Couch 15,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Kissen 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Korb 0,30 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Kissen 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Spiegel 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Geschirr 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Schrank 60,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Oberbett 25,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Teekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1x Kleinigkeiten 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1x Wäsche 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hil., Achternmeer – 1 Garnitur 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Ket., Achternmeer – 1x Wäsche für Polen 35,00 RM
⏺⏺⏺ P. Kra., Achternmeer – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Kru., Achternmeer – 1 Matte 1,50 RM
⏺⏺⏺ W. Lau., Achternmeer – 4 Stühle, 1 Sessel 140,00 RM
⏺⏺⏺ W. Lau., Achternmeer – 1x Teller 5,00 RM
⏺⏺⏺ W. Lau., Achternmeer – 1 Blumenständer 2,00 RM
⏺⏺⏺ W. Lau., Achternmeer – 1 Tisch 5,00 RM
⏺⏺⏺ W. Lau., Achternmeer – 1 Spiegel 5,00 RM
⏺⏺⏺ W. Lau., Achternmeer – 1x Teller 2,00 RM
⏺⏺⏺ W. Lau., Achternmeer – 1 Koffer 8,00 RM
⏺⏺⏺ W. Lau., Achternmeer – 1 Tisch 6,00 RM
⏺⏺⏺ G. Lüb., Achternmeer – 1 Tisch 4,00 RM
⏺⏺⏺ G. Lüb., Achternmeer – 1 Oberbett, 1 Unterbett 50,00 RM
⏺⏺⏺ G. Lüb., Achternmeer – 2 Kissen, 1 Bettuch 12,00 RM
⏺⏺⏺ A. Lüs., Achternmeer – 1 Pfanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ A. Lüs., Achternmeer – 1 Matratze 18,00 RM
⏺⏺⏺ A. Lüs., Achternmeer – 1 Oberbett 25,00 RM
⏺⏺⏺ A. Lüs., Achternmeer – 1 Wanne 5,00 RM
⏺⏺⏺ A. Lüs., Achternmeer – 1 Waschkumme 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Lüs., Achternmeer – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Lüs., Achternmeer – 2 Kissen 16,00 RM
⏺⏺⏺ H. Lüs., Achternmeer – 1 Topf 0,80 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1 Matte 0,50 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1x Teller 3,00 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1x Linoleum 4,00 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1 Teekanne 0,30 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1 Wäschetrockner 2,00 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1x Wäsche 8,00 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1 Ampel 2,00 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1 Vorleger 1,20 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1 Eimer 0,50 RM
⏺⏺⏺ R. Mar., Achternmeer – 1 Trommel 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Mar., Achternmeer – 1 Kiste 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mar., Achternmeer – 1 Tisch 20,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mar., Achternmeer – 1 Blumenständer 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mar., Achternmeer – 1 Teppich 10,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mee., Achternmeer – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mee., Achternmeer – 2 Kissen 4,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mee., Achternmeer – 1 Bett 30,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mee., Achternmeer – 1 Gewürzschrank 2,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mee., Achternmeer – 1 Ofen 10,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mee., Achternmeer – 1 Matratze 7,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mee., Achternmeer – 1 Matratze 18,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mee., Achternmeer – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Achternmeer – 3 Tabletts 0,20 RM
⏺⏺⏺ D. Mey., Achternmeer – 1 Topf 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mey., Achternmeer – 1 Salzfass 0,30 RM
⏺⏺⏺ D. Mey., Achternmeer – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Mey., Achternmeer – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Mey., Achternmeer – 1 Durchschlag 0,20 RM
⏺⏺⏺ D. Mey., Achternmeer – 1 Seifengeschirr 0,80 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternmeer – 1 Ofen 15,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternmeer – 1 Kasten 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternmeer – 1 Kanne 0,30 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternmeer – 1 Tisch 4,00 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternmeer – 1 Blumentopf 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Mey., Achternmeer – 1 Glas 0,30 RM
⏺⏺⏺ H. Mey., Achternmeer – 1 Teppich 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mic., Achternmeer – 1 Trommel 1,00 RM
⏺⏺⏺ W. Mic., Achternmeer – 1 Feuerkieke 0,30 RM
⏺⏺⏺ W. Mic., Achternmeer – 1 Fussbank 1,00 RM
⏺⏺⏺ W. Mic., Achternmeer – 1 Tablett 0,50 RM
⏺⏺⏺ W. Mic., Achternmeer – 6 Stühle 30,00 RM
⏺⏺⏺ W. Mic., Achternmeer – 1 Tisch 15,00 RM
⏺⏺⏺ W Mic., Achternmeer – 1 Zwiebeldose 0,20 RM
⏺⏺⏺ H. Min., Achternmeer – 1 Ofen 50,00 RM
⏺⏺⏺ Kl Min., Achternmeer – 1 Herd 20,00 RM
⏺⏺⏺ Ch Nie., Achternmeer – 1x Wäsche 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Kissen 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1x Teller 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Oberbett 35,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Kissen 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Kissen 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Kissen 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Kissen 4,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Küchenschrank 20,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Aufleger 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1x Wäsche 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1x Verschiedenes 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Dose 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Olt., Achternmeer – 1 Schüssel 1,50 RM
⏺⏺⏺ D. Ost., Achternmeer – 1 Spiegel 8,00 RM
⏺⏺⏺ G. Ost., Achternmeer – 1 kleiner Schrank 4,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ost., Achternmeer – 1 Topf 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Ost., Achternmeer – 1 Napf 0,20 RM
⏺⏺⏺ H. Ost., Achternmeer – 1 Vorleger 2,50 RM
⏺⏺⏺ Pol., Achternmeer – 1x Wäsche 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Rec., Achternmeer – 1 Schüssel 0,30 RM
⏺⏺⏺ H. Rec., Achternmeer – 1 Kissen 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Rec., Achternmeer – 1 Bettstelle 15,00 RM
⏺⏺⏺ H. Rec., Achternmeer – 2 Kissen 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Rec., Achternmeer – 1 Oberbett 25,00 RM
⏺⏺⏺ O. Sch., Achternmeer – 1 Läufer 4,00 RM
⏺⏺⏺ O. Sch., Achternmeer – 1 Matratze 3,00 RM
⏺⏺⏺ O. Sch., Achternmeer – 1 Kissen 0,50 RM
⏺⏺⏺ E. Sch., Achternmeer – 1 Läufer 8,00 RM
⏺⏺⏺ E. Sch., Achternmeer – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ E. Sch., Achternmeer – 1 Matte 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Sch., Achternmeer – 1x Teller 1,00 RM
⏺⏺⏺ C Sch., Achternmeer – 1 Durchschlag 0,30 RM
⏺⏺⏺ C. Sch., Achternmeer – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ C. Sch., Achternmeer – 1 Salzfass 0,30 RM
⏺⏺⏺ C. Sch., Achternmeer – 6 Bügel 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Sch., Achternmeer – 1 Garnitur 2,00 RM
⏺⏺⏺ A. Sch., Achternmeer – 1 Axt 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Sch., Achternmeer – 1 Kochtopf 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternmeer – 1 Kochtopf 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternmeer – 1 Matratze 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternmeer – 5 Bügel 1,00 RM
⏺⏺⏺ C. Sch., Achternmeer – 2 Stühle 7,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Achternmeer – 1 Brattopf 0,80 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternmeer – 1 Nachtschrank 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternmeer – 1 Nachtschrank 15,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Achternmeer – 1 Vorleger 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Spe., Achternmeer – 1 Kissen 2,00 RM
⏺⏺⏺ G Spe., Achternmeer – 6 Bügel 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Spe., Achternmeer – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Spe., Achternmeer – 1 Sofa 25,00 RM
⏺⏺⏺ G. Spe., Achternmeer – 1 Milchtopf 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Spe., Achternmeer – 1 Stieltopf 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Spe., Achternmeer – 1 Bettstelle 25,00 RM
⏺⏺⏺ G. Spe., Achternmeer – 1 Matratze 25,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Spe., Achternmeer – 1 Spiegel 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Spe., Achternmeer – 1x Stühle 27,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Spe., Achternmeer – 1 Spiegel 8,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Spe., Achternmeer – 1 Waschtisch 45,00 RM
⏺⏺⏺ A. Str., Achternmeer – 1 Teppich 10,00 RM
⏺⏺⏺ A. Str., Achternmeer – 1 Matte 0,70 RM
⏺⏺⏺ A. Str., Achternmeer – 1 Vorleger 2,50 RM
⏺⏺⏺ D. Str., Achternmeer – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Str., Achternmeer – 1 Kaffekanne 0,30 RM
⏺⏺⏺ D. Str., Achternmeer – 1x Linoleum 5,00 RM
⏺⏺⏺ D. Str., Achternmeer – 1 Kaffeekanne 2,00 RM
⏺⏺⏺ D. Str., Achternmeer – 1 Napf 0,10 RM
⏺⏺⏺ D. Str., Achternmeer – 5 Bügel 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Str., Achternmeer – 1 Pfanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Str., Achternmeer – 1 Läufer 2,00 RM
⏺⏺⏺ D. Tim., Achternmeer – 1 Pfanne 0,20 RM
⏺⏺⏺ D. Tim., Achternmeer – 1 Tisch 3,00 RM
⏺⏺⏺ D. Tim., Achternmeer – 1 Steintopf 2,50 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Steppdecke 2,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Garnitur 1,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Decke 2,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Topf 1,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Stieltopf 0,05 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Korb 0,50 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1x Verschiedenes 1,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 6 Gabeln 1,50 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1x Wäsche 7,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Matratze 8,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1x Teelöffel 0,50 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1x Tassen 0,50 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Eckborte 1,50 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 3 Weckgläser 1,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Bettstelle 30,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Matratze 10,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Balje 0,30 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Fussbank 1,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 1 Waschbrett 2,00 RM
⏺⏺⏺ E. Van., Achternmeer – 2 Kissen 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Van., Achternmeer – 1 Kumme 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Tablett 3,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Topf 1,50 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 6 Kleiderbügel 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Handtuchhalter 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Balje 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Butterdose 0,60 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Wasserkanne 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Schüssel 0,05 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Eimer 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1x Diverses 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Eierständer 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Pfanne 0,30 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Schrank 20,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Stieltopf 0,20 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1x desgl. 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Salzfass 0,10 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Teekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Topf 0,30 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Kuchenform 2,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1x Diverses 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Blumentopf 0,30 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1x Kleinigkeiten 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 2 Dosen 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1x desgl. 2,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1x Verschiedenes 3,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Kumme und 1 Tablett 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Wei., Achternmeer – 1 Korb 0,20 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Schrank 40,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Läufer 7,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Tisch 8,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Wäschetrockner 3,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1x Kleiderbügel 0,40 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Stuhl 10,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Bettstelle 32,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Tisch 5,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Garderobe 6,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Hocker 5,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1 Bettstelle 12,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wie., Achternmeer – 1x Schüsseln 3,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Tisch 20,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Sessel, 4 Stühle 100,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Kasten 5,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Tisch 20,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Schrank 90,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Aschbecher 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Zeitungshalter 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Tablett 2,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Tisch 30,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Wanne 2,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Achternmeer – 1 Tisch 3,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wit., Achternmeer – 1 Kessel 1,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Wit., Achternmeer – 1 Topf 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wit., Achternmeer – 1 Pfanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Wit., Achternmeer – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Wit., Achternmeer – 4 Stühle, 1 Sessel 55,00 RM
⏺⏺⏺ H. Wit., Achternmeer – 1 Teppich 40,00 RM
⏺⏺⏺ J. Wit., Achternmeer – 5 Bügel 0,50 RM
⏺⏺⏺ Au Der., Ahausen – 1 Wäscheschrank ohne Rückwand und ohne Boden
⏺⏺⏺ Wi Bak., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Bak., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Bec., Ahlhorn – 1 Wohnzimmereinrichtung: 1 Tisch, 2 Sessel, 4 Stühle, 1 Schrank 375,00 RM
Gr Bec., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 10,00 RM
⏺⏺⏺ Ot Beh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,00 RM
⏺⏺⏺ Ot Beh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ot Beh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Bis., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 1,00 RM
⏺⏺⏺ Lu Ble., Ahlhorn – 2 Sessel, 2 Stühle, 1 Tisch 125,00 RM
⏺⏺⏺ Ha Boh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ha Boh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 4,00 RM
⏺⏺⏺ Ha Boh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 6,00 RM
⏺⏺⏺ Ha Boh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ He Bot., Ahlhorn – 1 Bettstelle mit eiserner Matratze 115,-RM, 1 eiserne Bettstelle 15,-RM, 1 Nachttisch 15,-RM, 1 Sessel 45,-RM 190,00 RM
⏺⏺⏺ Em Bra., Ahlhorn – 1 alter Sessel 10,-RM, verschied.Porzellan 25,-RM 35,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Kinderbettstelle, 1 Schrank, 1 Waschbrett 43,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 3 Stühle 25,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Teetisch 30,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Tisch 6,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Büffet, 2 Sessel, 1 Tisch, 4 Stühle 450,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Grammophonkasten 8,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Tisch, 1x Stühle und 1 kleiner Schrank 140,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 6,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,50 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 kleiner Schrank, 4 Stühle, 1 kleiner Tisch 125,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Schrank 35,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 kleiner Schrank 25,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Vitrine 40,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 alter Schreibtisch und 1 kleiner Hocker 35,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Büffet und 1 kleiner Tisch 250,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Kommode 30,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,70 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Spiegel 30,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Kinderbettstelle 8,00 RM
⏺⏺⏺ Pe Bro., Ahlhorn – 1 Schrank 100,00 RM
⏺⏺⏺ He Dee., Ahlhorn – 1 Spiegel 15,00 RM
⏺⏺⏺ W. Deh., Ahlhorn – 3 Stühle a.6,00 RM 18,00 RM
⏺⏺⏺ W. Deh., Ahlhorn – 2 Stühle a.4,00 RM 8,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Deh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Wi Deh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Wi Deh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Deh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Deh., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Jo Det., Ahlhorn – 1 Büffet 110,00 RM
⏺⏺⏺ Ad Dör., Ahlhorn – 1 Tisch 45,00 RM, 1 Kleiderschrank 90,00 RM 135,00 RM
⏺⏺⏺ Au Ebm., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Au Ebm., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Au Ebm., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 1,50 RM
⏺⏺⏺ Au Ebm., Ahlhorn – 2 Stühle 8,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Edz., Ahlhorn – 1 Bettstelle 80,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Edz., Ahlhorn – 1 Korbstuhl 10,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Edz., Ahlhorn – 1 Tisch 10,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Edz., Ahlhorn – 1 Fussbank 1,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Ege., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Ege., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Ege., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Ege., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Ege., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Ege., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Ege., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Ege., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ge Eng., Ahlhorn – 2 Sessel und 6 Stühle 75,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Eng., Ahlhorn – 1 Stuhl 7,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Eng., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 10,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Eng., Ahlhorn – 1 Stuhl 3,00 RM
⏺⏺⏺ Ma Enk., Ahlhorn – 1 Büffet und 1 kleiner Tisch 320,00 RM
⏺⏺⏺ Fey., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 4,00 RM
⏺⏺⏺ Fey., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 2 Stühle a.5,00 RM 10,00 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 Stuhl 4,00 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 Bügelbrett 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 Tisch, 4 Stühle, 1 Büffet, 2 Sessel 350,00 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 Ständer 1,50 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 Tisch 12,50 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 Borte 12,50 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 Tisch, 1 Büffet 150,00 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 Garderobe 10,00 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 Liegestuhl 5,00 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 kleiner Spiegel 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ge God., Ahlhorn – 1 Ständer 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Gro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 9,50 RM
⏺⏺⏺ Ka Gro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,50 RM
⏺⏺⏺ Ka Gro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Gro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Gro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ka Gro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Gro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Gro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Ka Gro., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Gro., Ahlhorn – 1 Sessel 20,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Gro., Ahlhorn – 2 Stühle 15,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Gro., Ahlhorn – 1 Liegestuhl 4,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Gro., Ahlhorn – 1 Bettstelle mit Matratze 35,00 RM
⏺⏺⏺ Cl Grü., Ahlhorn – 1 Kleiderschrank 45,00 RM
⏺⏺⏺ Cl Grü., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ El Her., Ahlhorn – 1 Sessel und 4 Stühle 50,00 RM
⏺⏺⏺ El Her., Ahlhorn – 1 Küchentisch 22,00 RM
⏺⏺⏺ Th Hil., Ahlhorn – 1 Schlafzimmereinrichtung: 2 Betten mit Matratzen, 1 Kleiderschrank, 2 Nachtschränke, 1 Frisiertisch 550,00 RM
⏺⏺⏺ Th Hil., Ahlhorn – 1 Wohnzimmereinrichtung: 1 Büffet, 1 Tisch, 4 Stühle, 2 Sessel, 1 Polstersessel, 1 Teetisch, 1 Bücherborte 650,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Hör., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 3,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – 1 Wohnzimmereinrichtung: 4 Stühle, 1 Tisch, 1 Büffet, 2 Sessel 625,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – 1 Sessel 50,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – 1 Bett mit Matratzen, 2 Nachtschränke 190,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – 4 Stühle und 2 Sessel 120,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – 1 Kommode 33,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – 1 Ausziehtisch 30,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – 1 Spiegel 20,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 15,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hof., Ahlhorn – 1 Trittleiter 4,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Hof., Ahlhorn – 1 Wickelkommode 30,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Hof., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 3,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Hof., Ahlhorn – 1 Bügelbrett 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ir Hun., Ahlhorn – 1 Vitrine 50,00 RM
⏺⏺⏺ Ir Hun., Ahlhorn – 1 Wanne 4,00 RM
⏺⏺⏺ Ir Hun., Ahlhorn – 1 Teppich 4,00 RM
⏺⏺⏺ Ir Hun., Ahlhorn – 1 Kleiderschrank 130,00 RM
⏺⏺⏺ Ir Hun., Ahlhorn – 2 Sessel, a.50,00 RM 100,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Hun., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Hun., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Jo Hun., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Jo Hun., Ahlhorn – 1 Büffet 300,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Hun., Ahlhorn – 2 Stühle 25,00 RM
⏺⏺⏺ Lu Kir., Ahlhorn – 1 Kleiderschrank, 1 Bett mit Matratzen, 1 Nachtschrank, 2 Stühle 260,00 RM
⏺⏺⏺ Lu Kir., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 7,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Kir., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Kir., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Kir., Ahlhorn – 1 alter Läufer 8,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Kös., Ahlhorn – 2 Stühle 12,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Kös., Ahlhorn – 1 Bettstelle mit Matratze 30,00 RM
⏺⏺⏺ El Kor., Ahlhorn – 1 Sessel 20,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lan., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 7,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Lan., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 5,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Lan., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ W Leh., Ahlhorn – 1 Eimer 1,50 RM
⏺⏺⏺ Er Lue., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 1,50 RM
⏺⏺⏺ Er Lue., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 26,50 RM
⏺⏺⏺ Er Lue., Ahlhorn – 4 Stühle 80,-, 2 Sessel 100,-, 1 Sofa 125,- RM 305,00 RM
⏺⏺⏺ Ma Lue., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch und 1 Hocker 4,50 RM
⏺⏺⏺ He Lut., Ahlhorn – 1 Eimer und 1 kleine Wanne 3,00 RM
⏺⏺⏺ Ot Med., Ahlhorn – 1 kleiner Schrank 30,00 RM
⏺⏺⏺ Ot Med., Ahlhorn – 1 Schrank 20,00 RM
⏺⏺⏺ Ot Med., Ahlhorn – 1x Leitern 12,00 RM
⏺⏺⏺ Ot Med., Ahlhorn – 1 Sessel 15,00 RM
⏺⏺⏺ Ot Med., Ahlhorn – 1x Bilderrahmen und 2 Lampen 201,51 RM
⏺⏺⏺ Lu Men., Ahlhorn – 2 Stühle a.6,00 RM 12,00 RM
⏺⏺⏺ Lu Men., Ahlhorn – 1 Truhe 7,50 RM
⏺⏺⏺ He Men., Ahlhorn – 1 Stück Läufer 4,00 RM
⏺⏺⏺ He Men., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Men., Ahlhorn – 1 Tisch, 2 Lehnstühle und 4 Stühle 185,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Men., Ahlhorn – 1 Schrank 75,00 RM
⏺⏺⏺ An Mey., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 5,00 RM
⏺⏺⏺ An Mey., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Mey., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Mül., Ahlhorn – Lt. Abgegebener Liste welches vom Kreis aus zur Verrechnung kommt. 1218,-RM
⏺⏺⏺ Ww Mül., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Mül., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Mül., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Mül., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Mül., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Be Nie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,50 RM
⏺⏺⏺ Be Nie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – 2 Stühle a.7,50 RM 15,00 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 11,00 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 5,00 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,50 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – 1 alter Läufer 12,00 RM
⏺⏺⏺ He Nie., Ahlhorn – 1 Liegesofa 40,00 RM, 1 Ausziehtisch 40,00 RM, 4 Stühle mit Lederpolster 40,00 RM , 2 Lehnstühle 50,00 RM, 1 eich. Büfett-1,10m 130,00 RM Zusammen 300,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Ost., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Ost., Ahlhorn – 1 Waschtisch 8,00 RM
⏺⏺⏺ Lu Ost., Ahlhorn – 1 Schrank, 2 Stühle, 1 Bett mit Aufleger, 1 Nachttisch 490,00 RM
⏺⏺⏺ Par., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,00 RM
⏺⏺⏺ Par., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ja Pet., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 11,50 RM
⏺⏺⏺ Ja Pet., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Ja Pet., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Me Pop., Ahlhorn – 1 Schlafzimmereinrichtung: 1 Schrank, 2 Nachtschränke, 1 Waschtisch, 2 Betten mit Matratzen 415,00 RM
⏺⏺⏺ Ha Rön., Ahlhorn – 3 Stühle a.15,- RM, 2 Lehnstühle a.25,- RM 95,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Ros., Ahlhorn – 2 Stühle 2,50 RM
⏺⏺⏺ Jo Ros., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 3,00 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,00 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – 1 Wohnzimmereinrichtung: 6 Stühle, 1 Tisch, 1 Büffet, 1 kleiner Schrank 625,00 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – 1 Kleiderschrank, 1 Bettstelle, 1 kleiner Tisch 265,00 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 3,50 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – 1 Stuhl 7,00 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – 1 Matte 2,00 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – 1 alter Läufer 3,00 RM
⏺⏺⏺ We Sch., Ahlhorn – 1 Bügelbrett 2,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Sch., Ahlhorn – 1 Tisch 18,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Sch., Ahlhorn – 6 Stühle, 1 Tisch, 1 Büffet, 2 Sessel 350,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Sch., Ahlhorn – 1 Liegestuhl 12,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Sch., Ahlhorn – 1 Borte 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Sch., Ahlhorn – 1 Schlafzimmereinrichtung: 2 Betten mit Matratzen, 1 Schrank, 2 Nachtschränke 350,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 9,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ He Sch., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 12,50 RM
⏺⏺⏺ He Sch., Ahlhorn – 1 Stuhl 6,50 RM
⏺⏺⏺ He Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 7,50 RM
⏺⏺⏺ He Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ He Sch., Ahlhorn – 1 Bettstelle 55,00 RM, 1 Tisch 25,00 RM, 1 Tisch 12,00 RM 92,00 RM
⏺⏺⏺ He Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ He Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Be Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Be Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Be Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ha Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ He Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 4,50 RM
⏺⏺⏺ He Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,00 RM
⏺⏺⏺ He Sch., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 1,50 RM
⏺⏺⏺ Ti Sch., Ahlhorn – 2 Tische a.10,- u.30,-RM,1 Chaiselongue 35,-RM 75,00 RM
⏺⏺⏺ Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 5,00 RM
⏺⏺⏺ Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Sch., Ahlhorn – 1 Wanne 4,00 RM
⏺⏺⏺ Ed Sch., Ahlhorn – 1 kleiner Hocker 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ed Sch., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ed Sch., Ahlhorn – 1 Stuhl 6,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Sch., Ahlhorn – 1 Aufleger für ein Kinderbett 5,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Sch., Ahlhorn – 1 Bettstelle mit Matratze 15,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Sch., Ahlhorn – 1 Stuhl 4,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Sch., Ahlhorn – 1 kleiner Schrank 20,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Sch., Ahlhorn – 1 Spiegel 8,00 RM
⏺⏺⏺ Ed Sch., Ahlhorn – 1 kleiner Schrank 15,00 RM
⏺⏺⏺ Ju Sch., Ahlhorn – 1 Büffet und 1 kleiner Tisch 300,00 RM
⏺⏺⏺ Ju Sch., Ahlhorn – 1 Topfschrank 20,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – 1 alter Läufer 5,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 2,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – 1 Sessel 25,00 RM
⏺⏺⏺ Do Sch., Ahlhorn – 2 Stühle 14,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Sie., Ahlhorn – 1 Bettstelle 35,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Sie., Ahlhorn – 1 Nachtschrank 6,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Sie., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 3,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Sie., Ahlhorn – 1 Bügelbrett 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Sie., Ahlhorn – 1 Fussbank 1,00 RM
⏺⏺⏺ He Sie., Ahlhorn – 1 Kinderbettstelle 19,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Sie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 5,50 RM
⏺⏺⏺ Ka Sie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ka Sie., Ahlhorn – 4 Stühle, 1 Sessel 44,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Sie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Sie., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Sie., Ahlhorn – 1 alter Läufer 5,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Sie., Ahlhorn – 1 alter Läufer 5,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Sie., Ahlhorn – 1 kleiner Kasten für Bestecke 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ge Som., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 5,50 RM
⏺⏺⏺ He Tem., Ahlhorn – 2 Sessel 50,-RM u. 1 eiserne Bettstelle 25,-RM 75,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Tem., Ahlhorn – 2 Stühle a.6,50 RM 13,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Tem., Ahlhorn – 1 Lampenschirm 5,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Tem., Ahlhorn – 2 Korbsessel 6,00 RM
⏺⏺⏺ An Thi., Ahlhorn – 1 Kissen 3,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Unl., Ahlhorn – 2 Sessel, 2 Stühle 20,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Unl., Ahlhorn – 1 Stuhl 5,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Wil., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 5,50 RM
⏺⏺⏺ Jo Wil., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ol Win., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 5,50 RM
⏺⏺⏺ Ol Win., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,00 RM
⏺⏺⏺ Ol Win., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ol Win., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,50 RM
⏺⏺⏺ Ol Win., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ An Wol., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ An Wol., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,00 RM
⏺⏺⏺ An Wol., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,00 RM
⏺⏺⏺ An Wol., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Wür., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Wür., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Wür., Ahlhorn – 1 Trittleiter 5,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – 1 Tisch 12,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,50 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch und 1 Anrichte 80,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 4,50 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – 1 kleiner Küchenschrank 14,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – 1 kleiner Tisch 5,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 2,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – 1 alter Nachttisch 6,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – verschiedene Porzellensachen 3,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – 1 Kinderbettstelle 6,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – 1 Matte 2,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Zer., Ahlhorn – 1 Brotdose 3,00 RM
⏺⏺⏺ He Erd., Ahlhorn-Siedlung – 1 Sessel 6,00 RM
⏺⏺⏺ He Erd., Ahlhorn-Siedlung – 2 Stühle 13,00 RM
⏺⏺⏺ He Erd., Ahlhorn-Siedlung – 1 kleiner Tisch 2,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Koc., Almsloh – 1 Garnitur in grün: 1 Sofa, 1 Sessel, 6 Stühle 160,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Koc., Almsloh – 1 Kommoden- Schrank 30,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Koc., Almsloh – 1 Blumenständer 12,00 RM
⏺⏺⏺ Fri., Altenbunnen – 2 Stühle
⏺⏺⏺ Fr Die., Altenoythe – 1 Tisch
⏺⏺⏺ He Hen., Altenoythe – 1 Küchenschrank, 1 Bank, 1 Serviertisch, 2 Bilderrahmen (beschädigt)
⏺⏺⏺ Fr Mei., Altenoythe – 2 Stühle, 1 kleiner Tisch
⏺⏺⏺ Wi Dee., Amerika – 1 Bettstelle
⏺⏺⏺ H. Add., Astrup – 6 Stühle 48,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1x Verschiedenes 10,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Schüssel 5,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Sessel 12,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Korb 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1x Linoleum 8,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Stuhl 7,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Sessel 22,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Kissen 10,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Garderobe 4,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Läufer 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Kissen 5,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Wanne 2,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Stuhl 7,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Sessel 12,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Pfanne 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Tisch 4,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Matte 2,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1x Gläser 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Tisch 8,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Kissen 8,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1x desgl. 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Trommel 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Kessel 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Tisch 10,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1x Teller 0,40 RM
⏺⏺⏺ Fr Baa., Astrup – 1 Kissen 3,00 RM
⏺⏺⏺ W. Bar., Astrup – 1 Vase 0,50 RM
⏺⏺⏺ W. Bar., Astrup – 1 Lampe 2,00 RM
⏺⏺⏺ W. Bar., Astrup – 1x Schüsseln 1,00 RM
⏺⏺⏺ W. Bar., Astrup – 1 Matte 0,80 RM
⏺⏺⏺ W. Bar., Astrup – 1 Feuerkieke 0,60 RM
⏺⏺⏺ Fr Büs., Astrup – 2 Figuren 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Büs., Astrup – 1x Eierbecher 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Büs., Astrup – 1 Karaffe 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Büs., Astrup – 1x Gläser 1,50 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1x Teller 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Kuchendose 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Schüssel 0,30 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1x Gläser 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Bürste 0,20 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Brottrommel 4,00 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Seifennapf 0,10 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Läufer 15,00 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Waschbalje 3,00 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Satz Kummen 0,40 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Matte 0,60 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Spiegel 2,00 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Garderobenhalter 3,00 RM
⏺⏺⏺ G. Göt., Astrup – 1 Vase 1,00 RM
⏺⏺⏺ W. Gro., Astrup – 1 Strohteppich 18,00 RM
⏺⏺⏺ W. Gro., Astrup – 1x Kleinigkeiten 1,50 RM
⏺⏺⏺ W. Gro., Astrup – 1x desgl. 1,00 RM
⏺⏺⏺ W. Gro., Astrup – 1 Kochtopf 2,00 RM
⏺⏺⏺ W. Gro., Astrup – 1 Löffelkasten 0,50 RM
⏺⏺⏺ W. Gro., Astrup – 2 Sessel, 2 Stühle 160,00RM
⏺⏺⏺ W. Gro., Astrup – 1 Wanne 3,00 RM
⏺⏺⏺ W. Gro., Astrup – 1 Eimer 2,00 RM
⏺⏺⏺ W. Gro., Astrup – 1 Teekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ W. Grö., Astrup – 1x Teller 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Kün., Astrup – 1 Ausziehtisch 20,00 RM
⏺⏺⏺ J. Kün., Astrup – 1 Waschtisch 8,00 RM
⏺⏺⏺ J. Kün., Astrup – 1 Kommode 20,00 RM
⏺⏺⏺ J. Kün., Astrup – 1 Aufsatz 12,00 RM
⏺⏺⏺ J. Kün., Astrup – 1 Stuhl 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Kün., Astrup – 2 Eimer 2,00 RM
⏺⏺⏺ J. Kün., Astrup – 1 Steintopf 2,00 RM
⏺⏺⏺ J. Kün., Astrup – 1x Schuhe 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lal., Astrup – 1 Topf 0,80 RM
⏺⏺⏺ Fr Lal., Astrup – 3 Teller 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Lal., Astrup – 1 Nähtisch 7,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lal., Astrup – 1 Wasserkanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Lal., Astrup – 1 Teewärmer 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lal., Astrup – 1 Tablett 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Lal., Astrup – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Trommel mit Inhalt 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Kasten 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Matte 1,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Napf 0,10 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Spiegel 8,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Durchschlag 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Kaffeemütze 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Vorleger 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Pfanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Schüppe 0,15 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Schüssel 0,30 RM
⏺⏺⏺ Ww Lal., Astrup – 1 Sieb 0,50 RM
⏺⏺⏺ E. Lüc., Astrup – 2 Kissen 6,00 RM
⏺⏺⏺ E. Lüc., Astrup – 1 Kissen 2,00 RM
⏺⏺⏺ E. Lüc., Astrup – 1 Kissen 8,00 RM
⏺⏺⏺ E. Lüc., Astrup – 1 Blumenständer 3,00 RM
⏺⏺⏺ E. Lüc., Astrup – 1 Garnitur 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lüc., Astrup – 1 Kristall 2,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lüc., Astrup – 1 Matratze 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Lüc., Astrup – 1x Diverses 0,50 RM
⏺⏺⏺ E. Lüc., Astrup – 1 Aufleger 2,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lük., Astrup – 1x Diverses 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lük., Astrup – 1 Korb 0,50 RM
⏺⏺⏺ A. Mei., Astrup – 1 Topf 1,50 RM
⏺⏺⏺ A. Mei., Astrup – 6 Weckgläser 2,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mei., Astrup – 1 Kuchenform 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mei., Astrup – 3 Weckgläser 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mei., Astrup – 1 Büffet 100,00RM
⏺⏺⏺ A. Mei., Astrup – 1 Tablett 3,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mei., Astrup – 1 Ofen 25,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mei., Astrup – 6 Stühle 60,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mei., Astrup – 1 Korb 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Topf, 1 Pfanne 4,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Topf 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Läufer 5,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Lampe 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Küchengerät 8,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Waage 5,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1x Kleiderbügel 2,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1x Puddingsteller 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Ausziehtisch 50,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Matte 1,50 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Matte 1,50 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 5 Bügel 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Leiter 3,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Heizapparat, 1 Eimer 12,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Spiegel 5,00 RM
⏺⏺⏺ D. Mei., Astrup – 1 Kessel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1x Schüsseln 4,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Flurgarderobe 15,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 2 Karaffen 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Steppdecke 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Glas 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1x Gabeln 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1x Vasen 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 6 Kleiderbügel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Tablett Gläser 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 3 Teller 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1x Teller 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Oberbett 35,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Läufer 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Waschgeschirr 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Kissen 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Schrank 15,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 6 Löffel 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Büffet 250,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Kissen 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Napf 0,10 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Kissen 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Ofen 45,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Fleischteller 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Wecktopf 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Vorleger 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Stuhl 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Sessel, 3 Stühle 45,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Vase 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1x Balatun 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Trockengestell 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Durchschlag 0,20 RM
⏺⏺⏺ H. Mön., Astrup – 1 Kissen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1 Tablett 2,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1 Teppich 4,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1x Tassen 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1x Tassen 0,25 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1x Teller 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1x Linoleum 8,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1x Tassen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1 Tisch 7,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 6 Gabeln 1,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1 Teppich 8,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1 Steppdecke 3,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Astrup – 1 Nähkorb 1,00 RM
⏺⏺⏺ H Mül., Astrup – 1 Kuchenteller 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Chaisselongue 25,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Geschirr 2,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Spiegel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Kissen 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1x Kl. Schüsseln 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Tisch 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Topf 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Topf 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Läufer 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1x Linoleum 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Sessel 15,00RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 2 Kissen 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 6 Gabeln 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Käse&Buttermesser 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Korb 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Vase 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Figur 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Eimer 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Garnitur 0,20 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1x Verschiedenes 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Astrup – 1 Matratze 15,00 RM
⏺⏺⏺ F. Pet., Astrup – 1x Teller 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 2 Matten 1,20 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1x Teller 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 6 Gläser 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1x Kleinigkeiten 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Spiegel 5,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Liegesofa 12,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Schüssel 0,30 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Eimer 0,20 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Napf 0,10 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Glas 0,30 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1x Tassen 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Bild 3,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Plättbrett 2,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 2 Bilder 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Pet., Astrup – 1 Nachtstuhl 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Pet., Astrup – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Pet., Astrup – 1 Schüssel 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Pet., Astrup – 1 Läufer 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Pet., Astrup – 1 Waschschüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Pet., Astrup – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Pet., Astrup – 1 Wanne 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Pet., Astrup – 1x Kummen 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ral., Astrup – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ral., Astrup – 1 Läufer 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ral., Astrup – 1 Schrank 70,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ral., Astrup – 1 Spiegel 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ral., Astrup – 1 Schrank 100,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Bürstenhalter 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Kumme 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Bettstelle 3,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Durchschlag 0,20 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Kumme 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Vertiko 35,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Stuhl 4,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Oberbett 25,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Kaffeekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Topf 1,20 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Kissen 2,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Spiegel 15,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 6 Löffel 1,50 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Oberbett 25,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Vorlage 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Stuhl 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 6 Stühle 12,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Fussbank 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Spiegelschrank 20,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Kaffeekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Teppich 8,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Garnitur 0,80 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1x Balatun 4,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1x Schüsseln 3,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Kissen 10,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1 Läufer 8,00 RM
⏺⏺⏺ D. Röb., Astrup – 1x Verschiedenes 0,50 RM
⏺⏺⏺ C. Sch., Astrup – 6 Löffel 1,00 RM
⏺⏺⏺ C. Sch., Astrup – 1x Gläser 0,50 RM
⏺⏺⏺ C. Sch., Astrup – 6 Bügel 1,00 RM
⏺⏺⏺ C. Sch., Astrup – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ C. Sch., Astrup – 1x Haken 0,30 RM
⏺⏺⏺ C. Sch., Astrup – 1 Bild 0,25 RM
⏺⏺⏺ K Sch., Astrup – 1x Linoleum 2,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Vase 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Steppdecke 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Aufleger 2,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Oberbett 25,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Trittleiter 5,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Spiegel 2,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Bettstelle mit Matratze 35,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 6 Gabeln 1,50 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 2 Töpfe 2,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Matratze 20,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Teppich 4,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Bild 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1x Linoleum 8,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Tisch 5,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Strohsack 3,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1x Nippes 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 2 Bilder 0,60 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Spiegel 6,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Oberbett 35,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1x Teller 2,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 2 Kissen 10,00 RM
⏺⏺⏺ K. Sch., Astrup – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sra., Astrup – 1 Spiegel 20,00 RM
⏺⏺⏺ H. Sra., Astrup – 1 Schrank 70,00 RM
⏺⏺⏺ H. Str., Astrup – 1 Ofen 45,00 RM
⏺⏺⏺ H. Str., Astrup – 6 Bügel 1,00 RM
⏺⏺⏺ Kri., Atens – RM 35,-
⏺⏺⏺ Ww Log., B’hbg. – 1 Tisch, 2 Stühle, 1 kl. Tisch, 1 Sessel 15,00 RM
⏺⏺⏺ He Nag., Bad Essen – 2 kleine Bilder,1 kleine Wandlampe,1 Marmoraschenbecher,1 kleines Tablett 16,00 RM
⏺⏺⏺ Gu Bis., Bakenhus – 1 Wanne 4,00 RM
⏺⏺⏺ He Bob., Bakenhus – 1 Stuhl 0,50 RM
⏺⏺⏺ Wi Bru., Bakenhus – 1 Stuhl 1,50 RM
⏺⏺⏺ Wi Bru., Bakenhus – 1 Schirmständer 4,00 RM
⏺⏺⏺ Gro., Bakenhus – 1 Wanne 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Gro., Bakenhus – 4 Stühle 16,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gro., Bakenhus – 2 Bilderrahmen 3,00 RM
⏺⏺⏺ He Gro., Bakenhus – 2 Stühle a.) 7,50 RM 15,00 RM
⏺⏺⏺ He Gro., Bakenhus – 2 Stühle a.1,50 RM 3,00 RM
⏺⏺⏺ He Gro., Bakenhus – 1 Blumenständer 1,00 RM
⏺⏺⏺ He Gro., Bakenhus – 1 Tisch 1,50 RM
⏺⏺⏺ He Gro., Bakenhus – 1 Chaiselongue 25,00 RM
⏺⏺⏺ Li Hor., Bakenhus – 1 Schrank 22,00 RM
⏺⏺⏺ Li Hor., Bakenhus – 1 Kinderstuhl 2,00 RM
⏺⏺⏺ Li Hor., Bakenhus – 1 Wanne 4,00 RM und 1 Topf 2,00 RM 6,00 RM
⏺⏺⏺ Li Hor., Bakenhus – 1 Stuhl 12,00 RM
⏺⏺⏺ Li Hor., Bakenhus – 1 Kinderstuhl 3,50 RM
⏺⏺⏺ Li Hor., Bakenhus – 1 kleine Wanne 2,00 RM
⏺⏺⏺ Li Hor., Bakenhus – 1 Stuhl 1,50 RM
⏺⏺⏺ Li Hor., Bakenhus – 1 Tisch, 2 Stühle, 2 Lampen und 1x Kissen 48,00 RM
⏺⏺⏺ Li Hor., Bakenhus – 1 Kommode 60,00 RM
⏺⏺⏺ Sch., Bakenhus – 1x Lenoleum 2,00 RM
⏺⏺⏺ Ma Sch., Bakenhus – 1 kleiner Tisch und 1 Kasten 11,00 RM
⏺⏺⏺ Ma Sch., Bakenhus – 1 Schale 1,00 RM
⏺⏺⏺ Lu Sti., Bakenhus – 1 Bettstelle 70,00 RM
⏺⏺⏺ Lu Sti., Bakenhus – 1 Tisch 30,00 RM
⏺⏺⏺ Lu Sti., Bakenhus – 1 kleiner Schrank 2,50 RM
⏺⏺⏺ Gr Wol., Bakenhus – 1 Trittleiter 4,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Wol., Bakenhus – 1 Wanne 5,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Wol., Bakenhus – 1 Wanne und 2 Eimer 6,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Wol., Bakenhus – 1 Bettstelle 55,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Wol., Bakenhus – 1 Matratze 15,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Böc., Barssel – 2 kl. Schränke, 1 kl. Sofa
⏺⏺⏺ Be Hei., Barssel – 1 Trittleiter
⏺⏺⏺ Ma Hei., Barssel – 1 gr. Spiegel, 1 Schrank
⏺⏺⏺ Wa Hei., Barssel – 1 eis. Bettstelle m. Aufleg.
⏺⏺⏺ Wa Hei., Barssel – 1 Kochtopf, 2 bis 3 Ltr.
⏺⏺⏺ He Koo., Barssel – 1 Bettstelle m. Matratze u. Auflegern, 1 Teewagen
⏺⏺⏺ M. Lau., Barssel – 1 Hausbar
⏺⏺⏺ Ww Son., Barssel, Hammerke – 1 Sessel
⏺⏺⏺ He Bie., Barsselermoor – 4 Stühle, 1 Stubentisch, 1 Chaiselongue
⏺⏺⏺ Ge Dum., Barsselermoor – 1 kl. Kleiderschrank
⏺⏺⏺ Jo Esd., Barsselermoor – 1 kl. Tisch
⏺⏺⏺ Jo Grö., Barsselermoor – 1 kl. Schreibpult
⏺⏺⏺ Th Hil., Barsselermoor – 1 Spiegel, 1 Sessel, 1 Stuhl
⏺⏺⏺ Jo Kro., Barsselermoor – 3 einf. Stühle
⏺⏺⏺ He Lam., Barsselermoor – 1 Büffett
⏺⏺⏺ Gu Sün., Barsselermoor – 1 kl. Schrank, beschd., 1 kl. Tisch, 1 kl. Nachttisch, besch.
⏺⏺⏺ Ww Wit., Barsselermoor – 1 eis. Bettstelle
⏺⏺⏺ Jo Ort., Bartmannsholte – 1 Kinderbett, 1 Kinderbettstelle, 1 Tisch, 2 Stühle
⏺⏺⏺ Gu Kre., Baumweg – 1 Spiegel und 1 Stange 20,20 RM
⏺⏺⏺ Moo., Benstrup – 1 Schrank
⏺⏺⏺ J. Ase., Benthullen – 1 Bettstelle 18,00 RM
⏺⏺⏺ H. Aue., Benthullen – 1 Schrank 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Läufer 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Kissen 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Bild 0,30 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Topf 0,30 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Spiegel 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Teeschrank 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Tisch 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Kommode 40,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Spiegel 14,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Spiegel 15,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Benthullen – 1 Vorleger 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Har., Benthullen – 1 Schüssel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Har., Benthullen – 1 Tablett 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Har., Benthullen – 1 Karaffe 0,50 RM
⏺⏺⏺ K. Her., Benthullen – 1x Verschiedenes 0,40 RM
⏺⏺⏺ K. Her., Benthullen – 1x Dosen 0,50 RM
⏺⏺⏺ B. Joo., Benthullen – 1 Glas 1,00 RM
⏺⏺⏺ B. Joo., Benthullen – 1 Vorleger 2,00 RM
⏺⏺⏺ B. Joo., Benthullen – 1 Spiegel 1,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Joo., Benthullen – 1x Tassen 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Joo., Benthullen – 1 Butterglocke 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Joo., Benthullen – 1 Kumme 1,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Joo., Benthullen – 2 Blumenständer 6,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Lan., Benthullen – 1 Kammereinrichtung 150,00 RM
⏺⏺⏺ F. Lud., Benthullen – 1 Teller 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Lük., Benthullen – 1 Kumme 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Benthullen – 1 Tisch 3,00 RM
⏺⏺⏺ J. Mül., Benthullen – 1 Bettstelle 20,00 RM
⏺⏺⏺ J. Mül., Benthullen – 1 Matratze 12,00 RM
⏺⏺⏺ J. Mül., Benthullen – 1 Spiegel 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Oet., Benthullen – 1 Stuhl 3,00 RM
⏺⏺⏺ G. Ötk., Benthullen – 1 Kasten 3,00 RM
⏺⏺⏺ P. Par., Benthullen – 1 Brücke 1,50 RM
⏺⏺⏺ R. ., Benthullen – 1 Weckglas 0,30 RM
⏺⏺⏺ R. ., Benthullen – 1 Weckglas 0,35 RM
⏺⏺⏺ R. ., Benthullen – 1x Gläser 0,50 RM
⏺⏺⏺ R. ., Benthullen – 1 Vase 0,50 RM
⏺⏺⏺ R. ., Benthullen – 1 Vase 0,50 RM
⏺⏺⏺ R. ., Benthullen – 1x Vasen 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Sch., Benthullen – 1 Karaffe 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Sch., Benthullen – 1 Vase 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Sch., Benthullen – 1 Vase 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Kasten 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Gemüsereibe 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Schüssel 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Wäschestampf 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Teekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Tisch 10,00 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Läufer 5,00 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Bohnenmaschiene 1,50 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1x Kleinigkeiten 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Besen 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Steintopf 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1x desgl. 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Messer 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1x Teller 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1x Diverses 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Karaffe 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1x desgl. 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Benthullen – 1 Bettstelle 25,00 RM
⏺⏺⏺ B. Sch., Benthullen – 1 Spiegel 15,00 RM
⏺⏺⏺ B. Sch., Benthullen – 1 Matte 2,00 RM
⏺⏺⏺ B. Sch., Benthullen – 1 Vorleger 1,50 RM
⏺⏺⏺ G. Sch., Benthullen – 1 Tisch 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Von., Benthullen – 1 Trittleiter 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Wie., Benthullen – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Wie., Benthullen – 1 Teller 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Wul., Benthullen – 1 Garderobe 3,00 RM
⏺⏺⏺ Ehl., Bergedorf – 1 Sessel 10,00 RM
⏺⏺⏺ Ehl., Bergedorf – 1 Schrank 18,00 RM
⏺⏺⏺ Ehl., Bergedorf – 1 Feldbettstelle 20,00 RM
⏺⏺⏺ Füg., Bergedorf – 1 Schrank 25,00 RM
⏺⏺⏺ Füg., Bergedorf – 4 Stühle 12,00 RM
⏺⏺⏺ Füg., Bergedorf – 2 Stühle 110,00 RM
⏺⏺⏺ Füg., Bergedorf – 1 Sessel 10,00 RM
⏺⏺⏺ Kre., Bergedorf – 1 Bettstelle 25,00 RM
⏺⏺⏺ J. Rog., Bergedorf – 1 Zierschrank 35,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Rog., Bergedorf – 1 kleiner Schreibtisch 60,00 RM
⏺⏺⏺ Spr., Bergedorf – 1 kleiner Tisch 18,00 RM
⏺⏺⏺ Spr., Bergedorf – 1 Chaiselongue 15,00 RM
⏺⏺⏺ Spr., Bergedorf – 2 Stühle 12,00 RM
⏺⏺⏺ Spr., Bergedorf – 1 Drahtbettstelle 28,00 RM
⏺⏺⏺ Wüb., Bergedorf – 1 Aufleger 50,00 RM
⏺⏺⏺ J. Wüb., Bergedorf – 1 Schlafzimmereinrichtung 230,00 RM
⏺⏺⏺ J. Wüb., Bergedorf – 4 Stühle 40,00 RM
⏺⏺⏺ J. Wüb., Bergedorf – 1 Waschkommode 45,00 RM
⏺⏺⏺ J. Wüb., Bergedorf – 1 Nachtschrank 15,00 RM
⏺⏺⏺ He Vos., Bergedorf (krank) – 1 Drahtbettstelle 35,00 RM
⏺⏺⏺ Go Bar., Berlin-Spandau – RM 126,-
⏺⏺⏺
⏺⏺⏺
⏺⏺⏺ Ot Hec., Bethen – 1 Schrank, 2 Consolen, 1 Frisiertisch, 2 Sessel, 1 Tisch
⏺⏺⏺ Be Olt., Bibelte – 1 Sessel
⏺⏺⏺ Wi Ter., Bippen, Kreis Bersenbrück – 1 Küchenschrankuntersatz,3 Stühle, 1 Zinnwanne 70,00 RM
⏺⏺⏺ H. Kul., Bissel – 2 Kissen 6,00 RM
⏺⏺⏺ Gr Mül., Bissel – 1 Wohnzimmereinrichtung: 2 Sessel, 2 Stühle, 1 Schrank, 1 Tisch und 1 kleiner Tisch 700,00 RM
⏺⏺⏺ Sch., Bissel – 1 Kissen 1,50 RM
⏺⏺⏺ Sch., Bissel – 1 Wanne 3,00 RM
⏺⏺⏺ Sch., Bissel – 1 Wanne 1,00 RM
⏺⏺⏺ Hi See., Bissel – 1 Waschtisch mit Spiegel 65,00 RM
⏺⏺⏺ Hi See., Bissel – 1 runder Tisch 6,00 RM
⏺⏺⏺ Hi See., Bissel – 1 Wanne 5,00 RM
⏺⏺⏺ Hi See., Bissel – 1 Tisch 35,00 RM
⏺⏺⏺ Hi See., Bissel – 2 Bettstellen 45,00 und 55,00 RM 100,00 RM
⏺⏺⏺ Hi See., Bissel – 1 Bettstelle 55,00 RM
⏺⏺⏺ Hi See., Bissel – 1 Schrank 120,00 RM
⏺⏺⏺ Em Bög., Blexen – RM 475,80
⏺⏺⏺ Luf., Blexen – RM 15,-
⏺⏺⏺ He Pet., Blexen – RM 27,-
⏺⏺⏺ Ret., Blexen – RM 72,-
⏺⏺⏺ Er Rum., Blexen – RM 289,-
⏺⏺⏺ Ka Sch., Blexen – RM 561,30
⏺⏺⏺ Ro Fen., Blexen, Fährstr. – RM 509,50
⏺⏺⏺ Co And., Blexersande – RM 660,50
⏺⏺⏺ B.-., Blexersande – RM 83,50
⏺⏺⏺ An Übe., Blexersande – RM 208,-
⏺⏺⏺ Dr.., Blocken bei Stuhr – 1 Stubentisch Wert zus.1002,50 RM
⏺⏺⏺ Dr.., Blocken bei Stuhr – 4 Stühle
⏺⏺⏺ Dr.., Blocken bei Stuhr – 1 Sofa
⏺⏺⏺ Dr.., Blocken bei Stuhr – 1 Vitrine
⏺⏺⏺ Dr.., Blocken bei Stuhr – 1 Anrichte
⏺⏺⏺ Dr.., Blocken bei Stuhr – 1 Sekretär
⏺⏺⏺ Dr.., Blocken bei Stuhr – 2 Stühle
⏺⏺⏺ W. Haa., Bockholzberg – 2 Sessel 90,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Kru., Bockhorn – 2 Matratzen 20,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Kru., Bockhorn – 2 Aufleger 100,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Kru., Bockhorn – 2 Keilkissen 8,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Kru., Bockhorn – 1 dreiteilige Schlaraffia dazu 65,00 RM
⏺⏺⏺ He Kru., Bockhorn – 1 Birke Kammer: 1 Schrank, 2 Bettstellen, 2 Nachtschränke, 1 Frisiertisch 470,00 RM
⏺⏺⏺ J. Bis., Bösel – 1 Schreibtisch 25,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Gro., Bösel – 2 Stühle
⏺⏺⏺ Jo Olt., Bösel – 1 Bettstelle mit Auflegematratzen
⏺⏺⏺ Pre., Bösel – 1 Nachttisch, 1 Kleiderschrank (alles verbrannt)
⏺⏺⏺ B. Ble., Bösel-Hinterland – 2 Stühle, 1 Sessel, 1 Tisch, 1 Bettstelle
⏺⏺⏺ Er Ass., Bohmte – 1 Kleiderschrank
⏺⏺⏺ W. Bau., Bohmte – 1 Teppich,1 Schrank,1 Sessel,2 Schränkchen,1 Blumenständer
⏺⏺⏺ Ad Ben., Bohmte – 2 Sessel,4 Stühle,1 Tisch
⏺⏺⏺ Bri., Bohmte – 1 Bettstelle
⏺⏺⏺ He Büh., Bohmte – 1 Nähmaschine
⏺⏺⏺ Ge Büh., Bohmte – 1 kleines Bild
⏺⏺⏺ Le Cai., Bohmte – 1 Küchenschrank,2 Stühle,1 Nähtisch,1 Tisch,1 Teppich,1 Sessel
⏺⏺⏺ Fr Dei., Bohmte – 1 Sessel
⏺⏺⏺ El Die., Bohmte – 1 Bügelbrett
⏺⏺⏺ Die., Bohmte – 1 Tisch und 2 Stühle
⏺⏺⏺ He Eil., Bohmte – 4 Stühle,1 beschädigter Sessel,1 Tisch
⏺⏺⏺ Wi Ell., Bohmte – 1 Tisch und 1 Schrank
⏺⏺⏺ He Ena., Bohmte – 1 Bettstelle
⏺⏺⏺ Wi For., Bohmte – 1 Linoleumteppich,1 Chaiselongue,1 Stuhl
⏺⏺⏺ Häu., Bohmte – 1 Sessel,1 Chaiselongue
⏺⏺⏺ Wi Hel., Bohmte – 2 Stühle,1 Tisch,1 großer Stuhl
⏺⏺⏺ He Hel., Bohmte – 3 Stühle
⏺⏺⏺ Wi Hil., Bohmte – 1 Wäscheschrank
⏺⏺⏺ Ww Hül., Bohmte – 1 Stuhl
⏺⏺⏺ Ru Kem., Bohmte – 1 Schrank,1 Nähtisch
⏺⏺⏺ Ww Kna., Bohmte – 4 Stühle,1 Waschkommode
⏺⏺⏺ He Kön., Bohmte – 1 Ecktisch
⏺⏺⏺ Wi Kön., Bohmte – 1 Teppich
⏺⏺⏺ Ge Krä., Bohmte – 1 Stuhl,1 Zeitungsständer
⏺⏺⏺ Fr Les., Bohmte – 1 Schrank
⏺⏺⏺ Fr Mar., Bohmte – 2 Stühle
⏺⏺⏺ He Mar., Bohmte – 6 Stühle
⏺⏺⏺ He Mas., Bohmte – 1 Bettstelle
⏺⏺⏺ He Mer., Bohmte – 4 Stühle mit Polstersitz,1 Stuhl mit Armlehne
⏺⏺⏺ Fr Mön., Bohmte – 2 Stühle
⏺⏺⏺ Ch Nic., Bohmte – 2 Stühle
⏺⏺⏺ Oel., Bohmte – 4 Stühle,1 Chaiselongue
⏺⏺⏺ He Ott., Bohmte – 1 Ofen
⏺⏺⏺ Fr Pie., Bohmte – 1 Stuhl
⏺⏺⏺ En Ros., Bohmte – 1 Stuhl mit Polstersitz
⏺⏺⏺ Rot., Bohmte – 1 Kommode,3 Stühle,1 Wandspiegel
⏺⏺⏺ Jo San., Bohmte – 1 Stuhl mit Armlehne
⏺⏺⏺ Lu San., Bohmte – 4 Stühle,1 Tisch
⏺⏺⏺ Gu Sch., Bohmte – 1 Bettstelle,1 Kleiderschrank,1 Waschtisch,1 Bettisch,1 kl.Schrank
⏺⏺⏺ He Sch., Bohmte – 3 Stühle,1 Tisch,1 Bettstelle
⏺⏺⏺ Ww Sch., Bohmte – 1 kleiner Schrank
⏺⏺⏺ Wi Sch., Bohmte – 2 Stühle,1 Tisch,1 kleiner Tisch
⏺⏺⏺ Fr Sta., Bohmte – 2 Stühle
⏺⏺⏺ He Wan., Bohmte – 1 runder Tisch,1 Hocker
⏺⏺⏺ He Wic., Bohmte – 2 Stühle
⏺⏺⏺ Wi Wie., Bohmte – 1 Kleiderschrank,2 Stühle
⏺⏺⏺ Gem., Bollingen – 1 Schreibpult, 3 Sessel, 1 Schreibtischstuhl, 2 Blumenständer, 1 Wäschemangel
⏺⏺⏺ Ge Lit., Bollingen – 1 Kleiderschrank, stark beschädigt, 1 Glasschrank
⏺⏺⏺ Von., Bookholzberg – 4 Stühle 10,00 RM
⏺⏺⏺ Von., Bookholzberg – 1 Tisch 12,00 RM
⏺⏺⏺ Von., Bookholzberg – 1 Sessel 35,00 RM
⏺⏺⏺ Von., Bookholzberg – 1 Küchentisch 12,00 RM
⏺⏺⏺ Von., Bookholzberg – 1 Büffet 60,00 RM
⏺⏺⏺ Von., Bookholzberg – 1 Garnitur 250,00 RM
⏺⏺⏺ Von., Bookholzberg – 1 Bücherschrank 140,00 RM
⏺⏺⏺ Von., Bookholzberg – 2 Bettstellen 50,00 RM
⏺⏺⏺ Ahl., Bookhorn – 1 Tisch 12,00 RM
⏺⏺⏺ Bac., Bookhorn – 1 Chaiselongue 20,00 RM
⏺⏺⏺ Bäd., Bookhorn – 1 Tisch 2,00 RM
⏺⏺⏺ Höf., Bookhorn – 8 Stühle 31,50 RM
⏺⏺⏺ Kru., Bookhorn – 2 Stühle und 1 Hocker 25,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lan., Bookhorn – 1 Bettstelle 18,00 RM
⏺⏺⏺ Oet., Bookhorn – 1 Stuhl 10,00 RM
⏺⏺⏺ Oet., Bookhorn – 1 Reale 10,00 RM
⏺⏺⏺ Rüd., Bookhorn – 1 Stuhl 15,00 RM
⏺⏺⏺ Wes., Bookhorn – 1 Schrank 25,00 RM
⏺⏺⏺ Eh Böh., Bramsche – 1 Eckschrank 20,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Bös., Bramsche – 1 Kleiderschrank 40,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Bru., Bramsche – 1 Bettstelle o. Matratze, 2 nachtschränke,2 Sessel m.Armlehne 60,00 RM
⏺⏺⏺ Ka Die., Bramsche – 1 Sofa und 2 Stühle 35,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Kre., Bramsche – 1 Büffet 130,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Kre., Bramsche – 1 Büffet 80,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lan., Bramsche – 1 Tisch und 4 Stühle 45,00 RM
⏺⏺⏺ He Ötk., Bramsche – 1 Ofen
⏺⏺⏺ Fr Poh., Bramsche – 1 Chaiselongue, 1 Schrank 35,00 RM
⏺⏺⏺ Ru Pos., Bramsche – 1 Büffet 150,00 RM
⏺⏺⏺ Er Sch., Bramsche – 1 Schreibtisch, 1 Ofen 80,00 RM
⏺⏺⏺ Wi Tüt., Bramsche – 4 Polsterstühle,1 Kleiderschrank,1 kleiner runder Tisch,2 Sessel 135,00 RM
⏺⏺⏺ He Vah., Bramsche – 1 Sofa und 1 Sessel 35,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Weg., Bramsche – 2 Bettstellen o.Matratzen, 1 Kleiderschrank,1 Frisierkommode
⏺⏺⏺ He Wer., Bramsche – 1 Couch 40,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Wes., Bramsche – 1 Läufer 5,00 RM
⏺⏺⏺ Jo Lam., Brookstreek – 1 Schrank
⏺⏺⏺ Ed Ell., Broxten – 1 Kuh
⏺⏺⏺ Mey., Broxten – 3 Kühe
⏺⏺⏺ Li Stü., Broxten – 2 Kühe
⏺⏺⏺ Fr Büc., Bümmerstede – 1 Matte 0,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Büc., Bümmerstede – 1 Schrank 80,00 RM
⏺⏺⏺ G. Hel., Bümmerstede – 5 Stühle 36,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mey., Bümmerstede – 1 Blumenständer 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mey., Bümmerstede – 1 Ausziehtisch 40,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mey., Bümmerstede – 3 Stühle 6,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mey., Bümmerstede – 1 Sessel 12,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mey., Bümmerstede – 1 Stuhl 5,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mey., Bümmerstede – 1 Stuhl 6,00 RM
⏺⏺⏺ E. Sto., Bümmerstede – 1 Matratze 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Tön., Bümmerstede – 1 Sessel 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Tön., Bümmerstede – 1 Sessel 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Tön., Bümmerstede – 1 Tisch 4,00 RM
⏺⏺⏺ H. Tön., Bümmerstede – 1 Schüssel 0,10 RM
⏺⏺⏺ H. Tön., Bümmerstede – 1 Stieltopf 0,30 RM
⏺⏺⏺ H. Tön., Bümmerstede – 2 Stühle 7,00 RM
⏺⏺⏺ W. Bus., Bürstel – 1 Aufleger 50,00 RM
⏺⏺⏺ Ord., Bürstel – 1 eiserne Bettstelle 31,00 RM
⏺⏺⏺ Ord., Bürstel – 1 altes Regal 7,00 RM
⏺⏺⏺ Ord., Bürstel – 1 kleiner Apothekerschrank 1,50 RM
⏺⏺⏺ Ww Sch., Bürstel – 1 eint. Schrank 20,00 RM
⏺⏺⏺ Wol., Bürstel – 1 eichener Ausziehtisch 55,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Wol., Bürstel – 1 Schrank 85,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Wol., Bürstel – 2 Stühle 24,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Wol., Bürstel – 1 kleiner runder Tisch 12,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Wol., Bürstel – 1 Mahagoni Schlafzimmer: (1 Schrank, 2 Nachtschränke, 2 Bettstellen) 290,00 RM
⏺⏺⏺ Ge Wol., Bürstel – 1 eichener Schrank 60,00 RM
⏺⏺⏺ G. Abe., Charlottendorf – 1 Nachttisch 20,00 RM
⏺⏺⏺ G. Abe., Charlottendorf – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Bal., Charlottendorf – 1 Vase 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Bey., Charlottendorf – 1 Spiegel 10,00 RM
⏺⏺⏺ Ch Boo., Charlottendorf – 1x Teller und Kummen 1,50 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf – 1 Kasten 1,50 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf – 1x Teller 3,00 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf – 1 Brottrommel 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf – 1 Topf 2,00 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf – 1 Spiegel 10,00 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf – 1 Kaffekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf – 1 Salzfass 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf – 1 Dose 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf – 1x Linoleum 6,00 RM
⏺⏺⏺ G. Bor., Charlottendorf – 1 Tablett 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Bor., Charlottendorf – 1x desgl. 0,25 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 3 Stühle 15,00 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Käseglocke 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Tisch 25,00 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Fussbank 1,50 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Schrank 25,00 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Blumenständer 5,00 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Sessel 12,00 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Bücherschrank 12,00 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Ausziehtisch 20,00 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Teller 0,75 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Spiegel 15,00 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Matte 0,60 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf – 1 Durchschlag 0,50 RM
⏺⏺⏺ Bru., Charlottendorf – 4 Sessel 86,00 RM
⏺⏺⏺ Bru., Charlottendorf – 4 Stühle 40,00 RM
⏺⏺⏺ Bru., Charlottendorf – 1 Waschmaschiene 40,00 RM
⏺⏺⏺ Bru., Charlottendorf – 1 Matratze 25,00 RM
⏺⏺⏺ Bru., Charlottendorf – 1 Bettstelle, 6 Stühle 48,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Tisch 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Pfanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 4 Stühle, 2 Sessel 164,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Spiegel 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1x Teller mit Schüsseln 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1x Teller und Tassen 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1x Tassen 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Matratze 25,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Tisch 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 2 Ketten 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Matratze 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Spiegel 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 2 Matratzen 11,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 2 Rahmen 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Liegestuhl 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Topf 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Eimer 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Schrank 40,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Teppich 75,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Tisch 40,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Spiegel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Stuhl 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Flurgarderobe 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Stuhl 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 2 Sessel 30,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Garnitur 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Torfkasten 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1x Linoleum 7,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Waschgeschirr 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1x Schüsseln 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bru., Charlottendorf – 1 Topf 0,80 RM
⏺⏺⏺ M. Bru., Charlottendorf – 1x Wäsche 1,50 RM
⏺⏺⏺ M. Bru., Charlottendorf – 1 Spiegelschrank 20,00 RM
⏺⏺⏺ M. Bru., Charlottendorf – 1 Teppich 7,00 RM
⏺⏺⏺ Ww Bru., Charlottendorf – 1 Läufer 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Büs., Charlottendorf – 1 Kissen 3,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Büs., Charlottendorf – 1 Suppenlöffel 0,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Büs., Charlottendorf – 1 Topf 1,50 RM
⏺⏺⏺ Fr Büs., Charlottendorf – 1 Ausziehtisch 40,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Büs., Charlottendorf – 3 Weckgläser 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Büs., Charlottendorf – 1 Bügeleisen 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bus., Charlottendorf – 2 Stühle 16,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bus., Charlottendorf – 1 Blumenständer 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bus., Charlottendorf – 1 Blumentisch 4,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bus., Charlottendorf – 1 Vase 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bus., Charlottendorf – 2 Sessel 30,00 RM
⏺⏺⏺ H. Bus., Charlottendorf – 2 Sessel 70,00 RM
⏺⏺⏺ G. Dec., Charlottendorf – 1 Topf 1,50 RM
⏺⏺⏺ G. Dee., Charlottendorf – 1 Schüssel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Feg., Charlottendorf – 1 Kuchentrommel 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1x Körbe 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1x Gläser 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1 Plättbrett 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1 Löffelkasten 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1 Schüssel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1 Teppich 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1x Tassen 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1 Krug 0,20 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1 Lampe 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1 Bettsofa 40,00 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1 Brottrommel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1 Waschkumme 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf – 1 Tisch 25,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gev., Charlottendorf – 1 Spiegel 18,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Bettstelle 30,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Bettstelle 30,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Ofen 40,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Waschbrett 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Tisch 15,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Wandborte 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Stuhl 9,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Borte 4,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Kleiderschrank 30,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Büffet 80,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 2 Strohsäcke 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Sessel 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Schirmständer 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Waschkommode 20,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Gipsfigur 0,20 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Essgeschirr 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 6 Stühle 48,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Sessel 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 3 Stühle 30,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Sessel 20,00 RM
⏺⏺⏺ H. Gre., Charlottendorf – 1 Sessel 30,00 RM
⏺⏺⏺ L. Gro., Charlottendorf – 1 Läufer 8,00 RM
⏺⏺⏺ E. Har., Charlottendorf – 1x desgl. 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hei., Charlottendorf – 1 Strohmatte 6,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hei., Charlottendorf – 1 Blumenständer 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hei., Charlottendorf – 1 Flurgarderobe 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hei., Charlottendorf – 1 Läufer 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hei., Charlottendorf – 1 Schneebesen 0,25 RM
⏺⏺⏺ H. Hei., Charlottendorf – 1 Drogenschrank 2,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hei., Charlottendorf – 1 Fleischteller 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hei., Charlottendorf – 1 Tablett 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hei., Charlottendorf – 1 Vorleger 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hei., Charlottendorf – 1 Regulator 8,00 RM
⏺⏺⏺ M. Hei., Charlottendorf – 1 Bettstelle 45,00 RM
⏺⏺⏺ D. Hob., Charlottendorf – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Hob., Charlottendorf – 1 Bild 4,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Hob., Charlottendorf – 1 Läufer 16,00 RM
⏺⏺⏺ H. Hob., Charlottendorf – 1 Waschtisch 40,00 RM
⏺⏺⏺ G. Hol., Charlottendorf – 2 Blöcke 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Jan., Charlottendorf – 2 Vasen 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Jan., Charlottendorf – 1x Kleinigkeiten 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Kay., Charlottendorf – 2 Stühle 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Kay., Charlottendorf – 1 Läufer 5,00 RM
⏺⏺⏺ D. Krö., Charlottendorf – 1 Teeservice 2,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Lan., Charlottendorf – 1 Teekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Log., Charlottendorf – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ L. Lüs., Charlottendorf – 1 Tablett 0,20 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Topf 1,00 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Handtuchhalter 0,50 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Pfanne 0,80 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Wasserkanne 0,30 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Milchtopf 0,50 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Küchengarnitur 0,50 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Pfanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 3 Weckgläser 1,00 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Schaufel 0,20 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Bild 5,00 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Durchschlag 0,50 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Durchschlag 0,10 RM
⏺⏺⏺ W. Lüs., Charlottendorf – 1 Napf 0,10 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf – 1 Stuhl 6,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf – 1 Topf 0,50 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf – 1 Pult 5,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf – 1 Kasten 0,50 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf – 1 Nähtisch 5,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf – 1 Vorleger 0,50 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf – 1 Vorleger 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf – 1 Schüssel 0,20 RM
⏺⏺⏺ Au Mar., Charlottendorf – 1 Stuhl 15,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Charlottendorf – 1 Essgeschirr 30,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Mör., Charlottendorf – 1 Spiegel 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Charlottendorf – 1 Rad 5,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Charlottendorf – 1 Tablett 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Charlottendorf – 1 Aschbecher 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Mül., Charlottendorf – 1x Verschiedenes 0,25 RM
⏺⏺⏺ H. Ohl., Charlottendorf – 1 Lampe 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Ohl., Charlottendorf – 1 Drogenschrank 2,00 RM
⏺⏺⏺ L. Olt., Charlottendorf – 1 Sessel 25,00 RM
⏺⏺⏺ L. Olt., Charlottendorf – 1 Vorleger 0,50 RM
⏺⏺⏺ L. Olt., Charlottendorf – 1 Matte 0,50 RM
⏺⏺⏺ L. Olt., Charlottendorf – 1 Nähkasten 1,00 RM
⏺⏺⏺ L. Olt., Charlottendorf – 1 Kleiderschrank 40,00 RM
⏺⏺⏺ L. Olt., Charlottendorf – 5 Bügel 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Plö., Charlottendorf – 1 Dose 0,30 RM
⏺⏺⏺ G. Plö., Charlottendorf – 6 Messer 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Plö., Charlottendorf – 1x Gläser 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Plö., Charlottendorf – 1 Kumme 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Plö., Charlottendorf – 1 Vorleger 2,00 RM
⏺⏺⏺ J. Plö., Charlottendorf – 1 Fl.- Gitter 1,00 RM
⏺⏺⏺ J. Plö., Charlottendorf – 1 Glas 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Pöp., Charlottendorf – 1 Eimer 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Pöp., Charlottendorf – 1 Napf 0,10 RM
⏺⏺⏺ J. Pop., Charlottendorf – 1 Topf 2,00 RM
⏺⏺⏺ J. Pop., Charlottendorf – 1 Vorleger 1,50 RM
⏺⏺⏺ J. Pop., Charlottendorf – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ J. Pop., Charlottendorf – 1 Deckel 0,10 RM
⏺⏺⏺ J. Pop., Charlottendorf – 1x Gläser 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Rät., Charlottendorf – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ H. Sch., Charlottendorf – 1 Matratze 12,00 RM
⏺⏺⏺ Fr Set., Charlottendorf – 1x Linoleum 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Vah., Charlottendorf – 1 Bettstelle 20,00 RM
⏺⏺⏺ H. Vah., Charlottendorf – 1 Tisch 3,00 RM
⏺⏺⏺ H. Vah., Charlottendorf – 1 Tisch 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Vah., Charlottendorf – 1 Chaisselongue 12,00 RM
⏺⏺⏺ H. Vah., Charlottendorf – 1 Kumme 0,75 RM
⏺⏺⏺ H. Vah., Charlottendorf – 1x desgl. 1,00 RM
⏺⏺⏺ H. Vah., Charlottendorf – 1 Bücherschrank 8,00 RM
⏺⏺⏺ H. Vah., Charlottendorf – 1 Sessel 8,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1 Pfanne 1,50 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1 Trommel 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1 Garderobe 3,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1 Durchschlag 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1x Teller 3,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 2 Stühle, 1 Sessel 24,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1 Läufer 5,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1 Waschschüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1 Kissen 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1x Kleiderbügel 2,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1 Fussbank 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1x Kleiderbügel 2,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1 Schrank 70,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wes., Charlottendorf – 1 Steppdecke 8,00 RM
⏺⏺⏺ J. Wic., Charlottendorf – 1 Bettsofa 10,00 RM
⏺⏺⏺ H. Wil., Charlottendorf – 6 Eierbecher 0,80 RM
⏺⏺⏺ D. Wit., Charlottendorf – 1 Klappstuhl 3,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Teekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Sessel 12,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Läufer 2,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Teekanne 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Schüssel 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Bügeleisen 2,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Spiegel 20,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Waschtisch 4,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Vorleger 1,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Bettstelle mit Matratze 20,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1 Halter 3,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf – 1x Figuren 0,80 RM
⏺⏺⏺ G. Wul., Charlottendorf – 1 Butterglocke 0,50 RM
⏺⏺⏺ G. Wul., Charlottendorf – 1 Stuhl 6,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wul., Charlottendorf – 1 Säge 1,00 RM
⏺⏺⏺ G. Wul., Charlottendorf – 1 Kaffeekanne 0,40 RM
⏺⏺⏺ G. Wul., Charlottendorf – 1x Linoleum 8,00 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf-Ost – 1 Glas 0,50 RM
⏺⏺⏺ D. Boo., Charlottendorf-Ost – 1x Verschiedenes 3,00 RM
⏺⏺⏺ D. Bra., Charlottendorf-Ost – 1 Nähkorb 2,00 RM
⏺⏺⏺ A. Bus., Charlottendorf-Ost – 1 Plättbrett 3,00 RM
⏺⏺⏺ Ad Bus., Charlottendorf-Ost – 1 Chaiselongue 25,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf-Ost – 1 Läufer 2,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf-Ost – 1 Matte 1,50 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf-Ost – 1 Vorleger 0,80 RM
⏺⏺⏺ J. Plö., Charlottendorf-Ost – 1 Matte 1,50 RM
⏺⏺⏺ H. Fun., Charlottendorf-West – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf-West – 2 Stühle 12,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf-West – 1 Stuhl 12,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf-West – 1 Sessel 30,00 RM
⏺⏺⏺ A. Mar., Charlottendorf-West – 1 Strohmatte 2,00 RM
⏺⏺⏺ L Olt., Charlottendorf-West – 1 Matte 1,00 RM
⏺⏺⏺ L. Olt., Charlottendorf-West – 1 Tisch 10,00 RM
⏺⏺⏺ L. Olt., Charlottendorf-West – 1 Stuhl 2,00 RM
⏺⏺⏺ L. Olt., Charlottendorf-West – 1 Bettstelle mit Matratze 30,00 RM
⏺⏺⏺ J. Pet., Charlottendorf-West – 1 Kommode 25,00 RM
⏺⏺⏺ J. Pop., Charlottendorf-West – 1 Stuhl 6,00 RM
⏺⏺⏺ J. Pop., Charlottendorf-West – 1 Stuhl 5,00 RM
⏺⏺⏺ D. Wul., Charlottendorf-West – 1 Vorleger 1,00 RM

Menü schließen